Webdesign en online communicatie

Services

[:nl]

Webdesign

 • Het maken van een analyse om de wensen en doelen van het bedrijf helder te krijgen.
 • Het ontwerpen van de visuele vormgeving, eventueel aan de hand van een huisstijl.
 • Het coderen en inrichten een de website, zodat deze op een veilige manier voor zowel klant als bezoekers werkt.
 • Mogelijkheden tot het inrichten van de hosting en het aanmaken van een correct gebruikersbeheer.
 • Het in de markt zetten van de website, door middel van koppelingen met andere websites/services (bijvoorbeeld Google MijnBedrijf) en Search Engine Optimisation (SEO).
 • Webshops en e-commerce websites maken.

Social Media

 • Het opstellen van een communicatieplan: Welke inhoud te plaatsen, voor welke doelgroep en binnen welke mediums.
 • Het beheer (kartrekker) van verschillende social media netwerken.
 • Het maken van content voor social media. Korte montages, infographics, artikelen.

Design

 • Infographics van uw data of data van een andere bron als ondersteuning in een presentatie;
 • Banners (HTML5, Gif) voor zowel mobiel als websites.

Video

 • Monteren van video files
 • 2D animaties

Online advertising

 • Het inrichten en monitoren van campagnes voor bijvoorbeeld Google, Bing, etc.;
 • Het maken van tekst advertenties, plaatjes en interactieve banners.

COPYWRITING

 • Het maken van een content plan voor een website. Hierin wordt een suggestie gedaan voor de navigatie, titels en volgorde.
 • Kort en doelgerichte teksten schrijven die de websitebezoeker of social media volger aanspreken.

[:en]

Website development

 • Analyse the wishes and goals of the company for digital outings;
 • Design the visual appearance, also possible by using the corporate identity;
 • Coding and setting up a website so it can be used safely by visitors and customers;
 • Set up of the hosting and using correct user management;
 • Marketing the website so it can be found (SEO) and is connected to other services, like Google Company and social media.
 • Creating webshops and e-commerce websites.

Social Media

 • Creating a social media communication plan: what content to use, which target groups and within which platforms;
 • Social advertising (sponsored messages);
 • Managing the different social media networks (place content)
 • Making content specific for social media, Facebook apps, short video’s, infographics, articles;

Design

 • Infographics from your data or data from a source to help in your presentation;
 • Banners (HTML5, Gif) for both mobile as well as for websites.

Video

 • Editing video files;
 • 2D animations.

Online advertising

 • Organizing and monitoring of campaigns such as Google, Bing, etc.;
 • Creating text advertisements, pictures and interactive banners for different sites.

copywriting

 • Creating a content plan for a website. Suggest navigation, titles and order.
 • Write short and goal oriented text that speaks to the target audience of the website or social media follower.

[:]